fbpx

GDPR, Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation


Generell hantering, våra skyldigheter och dina rättigheter
Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Vi på Boric Bil värdesätter dina rättigheter och vår uppgift att på säkert och korrekt sätt tillhandahålla dina personuppgifter på ett säkert sätt, i enlighet med GDPR.
Lagen trädde i kraft och började gälla 25 maj 2018 och faller under EU:s lagstiftning.

Vi kan komma att vid behov uppdatera och/eller ändra dina uppgifter från folkbokföringsregistret om det skulle vara nödvändigt för oss att till exempel skicka faktura.Har du ett klagomål eller en inverkan, kontakta oss i första hand. Skulle du anse din förfrågan inte bli hörd så kan du skicka in det till IMY (Integritetsskydd Myndigheten) tidigare, Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

BORIC BILUTHYRNING AB, referens och varumärke under namnet (Boric Bil),

Organisationsnummer: 559255-4314

Nedre Långvinkelsgatan 47 

252 34, Helsingborg

Telefon: 073-528 57 50

E-post: kontakt@boricbil.se

1. Ändamålet med hanteringen och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan och den rättsliga grunden, dvs vad vi har för rättighet att samla in och spara dina personuppgifter.


 1. Att kunna kommunicera sinsemellan viktig information via SMS, telefon, e-post eller post, angående ett pågående avtal eller om man har för avsikt att ingå avtal.

Vi använder inte personuppgifter för marknadsföringssyfte enligt kap. 1, punkt 1, utan att först få ett samtycke av kund. Vi har således ett berättigat intresse att hantera dina personuppgifter.

 1. För att kunna fullfölja avtal sinsemellan då du valt att införskaffa eller ta del av någon av vår(a) tjänst(er).

 2. För att kunna fullfölja avtal sinsemellan då vi har i uppgift att utföra rapportering till någon av vår(a) myndighet(er), förening(ar) & företag. (Se punkt 3)

 3. För att kunna ur marknadsföringssyfte, publicera bild(er) och/eller omdömen för att öka kundnöjdheten. Vid insamling av personuppgifter som används för detta ändamål kommer vi begära ett skriftligt samtycke av dig som kund.


2. Personuppgiftshantering

 1. Vi samlar på oss information antingen direkt eller indirekt via en tredje parts tjänst för att kunna ingå avtal på kundens begäran, såsom person- eller samordningsnummer, juridiska namn, telefonnummer, e-post och adress.
  Dessa uppgifter sparas i enlighet med bokföringslagen, minst 12 månader och högst 84 månader.
  Personuppgifterna delas även med myndigheter såsom, Transportstyrelsen samt Trafikverket för att i enlighet med verksamhetens förenliga ändamål uppfylla vår plikt. 


 1. Personuppgifterna kan komma till att användas för marknadsföringssyfte och för att skicka ut erbjudande, som ligger i kundens intresse. Kunden kan närsomhelst begära ett avslut av utskick av marknadsmaterial.


 1. Kunden har alltid rätt till att en gång per kalenderår GRATIS, att begära ett registerutdrag på all insamlad information som vi tillhandahåller.

 2. Kunden har även rätt till att begära ändring i personuppgifterna vi tillhandahåller om uppgifterna skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 


3. Kooperation av dina personuppgifter

Myndigheter

 1. Transportstyrelsen & Trafikverket, rapportering av aktivitet.


Föreningar

 1. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund & Biluthyrarna Sverige, rapportering och/eller tjänster som tillhandahålls av denna tredje part.


Företag

BokaMera, som tillhandahåller vårt bokningssystem för våra tjänster.