fbpx

ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SMITTSPRIDNINGEN AV COVID-19, NYA REGELVERK

Från och med 15/1-2021 gäller distans/fjärrundervisning för Handledarkurs p.ga rådande omständigheter.

Läs gärna hur det går till med Zoom och distansundervisning handledarutbildning.

Läs gärna våra Vanliga frågor för snabbare svar.

Handledarutbildning

 • Introduktionsutbildning

 • Plats: Distans

  Kurstid: 3,5 timme inklusive raster, tyvärr kan vi inte bjuda på fika på distans

  Kostnad: 300:- /person

  Återbud: 24 timmar innan kurstillfälle

 •  

Krav:

 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen

 • Handledaren måste ha fyllt 24 år och ha ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och ha haft det under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren. 

 • Handledarkursen är giltig i fem (5) år och gäller för handledarutbildning genomförda efter 1/2 2012. Tillstånd utfärdade innan 31/1 2012 har ingen tidsbegränsning.
 • Ta med giltig legitimation inför kursen.

Kursmaterial:

 

 • STR:s läromedel för B-behörighet

 • Handledarboken (vi erbjuder köp av bok)

 • Filmer: Ett ödesdigert val, basket, etc.


Använd ett av nedanstående betalsätt

Kort, bankgiro eller banköverföring

Introduktionsutbildningens syfte och mål

 

Introduktionsutbildningen ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen. 

Efter utbildningen ska blivande handledare och elev ha fått information om körkortsutbildningens mål och innehåll. De ska också ha fått information om regler för övningskörning, planering och strukturering av den privata mängdträningen, samt för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer i sammanhanget.

 

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning


 • Planering och strukturering av övningskörning


 • Trafiksäkerhetens viktiga faktorer

 

Utbildningens innehåll är bland annat:

 

 • Hur vi tänker olika i olika situationer, handledare som elev

 • De moraliska och juridiska ansvar som finns hos elev men främst handledare

 • Olika krav och bedömningskriterier vid Förarprov (Trafikverket)

 

Övrig information

 

Vi har i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) uppfyllt alla krav och kriterier för att få bedriva en godkänd Introduktionsutbildning.

Transportstyrelsen är även vår tillsynsmyndighet och utför regelbundna kontroller.

 

Vi jobbar även på ett miljövänligt sätt, läs mer på startsidan.

 

Har ni ytterligare några frågor?

 

Besök gärna vår Kontaktsida